Kostholds-voodoo

Published by Byron in the blog Byron's blog. Views: 1171

Fra tid til annen dukker de mest uhyrlige påstander om kosthold opp på et ethvert nettforum, tror jeg. Det var i alle fall tilfelle på det gamle Hordalandsforumet. I løpet av relativt kort tid har også dette forumet sett noen interessante påstander om kosthold og helse. Jeg har svart på noen av påstandene, men bestemte meg for å skrive et blogginnlegg heller enn å opprette en diskusjonstråd. Dette er nemlig mine tanker rundt emnet, og det er temaet i seg selv jeg er opptatt av. Jeg er på ingen måte ute etter å "ta" noen enkeltpersoner som har argumentert for å bruke kosttilskudd: jeg synes ikke det er spesielt interessant hvem som framsetter slike påstander, jeg er mer opptatt av å sette dem i en sammenheng. Det innebærer bl.a. å peke på hvorfor et slikt fokus på kosttilskudd er meget skadelig (så dersom du er en ihuga tilhenger av ymse kosttilskudd: du er herved advart mot å lese videre...).

Hva er det så med dette kostholdet som vekker kverulanten i meg? For det første er kostholdet selvfølgelig en del av hva og hvem vi er. Vi spiser hver dag, og hva vi spiser sier noe til omverdenen om hvem vi er. For det andre (og dette følger av det første, tror jeg), er det mange som prøver å utnytte andres usikkerhet på dette området til egen vinning ved hjelp av sleipe triks og usannferdige påstander. Dette opprører meg. Jeg synes det er greit å bruke store summer på f.eks. kosttilskudd dersom du vet at dette ikke gjør noen forskjell (annet enn for lommeboka sin del). Folk må få bruke pengene sine på hva de vil. Men dersom en eller annen sjarlatan som selger ris og soya som kosttilskudd over nettet bruker udokumenterte påstander (også kjent som "løgner") for å selge dette stoffet, da synes jeg det er på sin plass å si fra.

Hovedgrunnen til at jeg skriver dette blogginnlegget er ikke at jeg ser noe galt i å ha fokus på kostholdet. Snarere tvert om: jeg synes spørsmålet om kosthold er altfor viktig til at det kan overlates til kostholds-sjarlataner som kommer med ville, udokumenterte påstander. Kostholdet er viktig for alle og enhver, men det er spesielt viktig for oss bipolare. Det er ukontroversielt å si at et sunt kosthold er en viktig brikke i bedringsprosessen. Men bipolare har i gjennomsnitt kortere levetid enn resten av befolkningen, og dette skyldes ikke bare selvmord. Med en bipolar diagnose er man faktisk utsatt for større risiko for livsstilssykdommer, noe som igjen fører til tidligere død. Har man en bipolar lidelse er det dermed enda større grunn til å passe på kostholdet enn ellers (se f.eks. boka Bipolare Lidelser for mer fakta og diskusjon om disse tingene).

Hva mener jeg så med kostholds-voodoo? Kostholds-voodoo er uvitenskapelige, udokumenterte påstander om at tilskudd X i store mengder skal kunne fikse en rekke problemer. Gode voodoo-indikatorer er at dette tilskuddet gjerne kan tas som del av en "detox" kur over kun et kort tidsrom, og at plagene som skal kureres er merkelig uspesifikke (gjerne av typen "bedre næringsopptak i tarmen", "rensing av blodet", o.l.). Dersom prisen på tilskuddet i tillegg er urimelig høy kan man være rimelig sikker på at dette er ren voodoo.

Slike voodoo-påstander er ofte ren pseudo-vitenskap. En påstand som man av og til finner er f.eks. at et kosttilskudd skal "rense blodet". Dette er selvsagt rent tøv. Som vi lærte i naturfagstimene på skolen så har kroppen sitt eget organ for blodrensing, nemlig leveren. Hele "detox"/"rense-kur" ideen i seg selv er latterlig, i og med at kroppen tar seg av rensing selv. Forøvrig er det (morsomt nok) få eller ingen selskaper som selger detox-kurer som greier å bli enige med hverandre om hva slike "toksiner" egentlig er. Det er med andre ord ingen enighet, selv blant "alternative" behandlere, om hva de behandler! Dette er et sikkert tegn på at de selger et produkt som ingen trenger.

Det beste man kan si om de fleste former for kosttilskudd er kanskje at de ikke gjør noen skade, men i noen tilfeller kan de også være skadelige ved at de lurer folk til å tro at de lever sunnere enn de egentlig gjør. Selv tar jeg f.eks. tran, men jeg gjør ikke det istedenfor å trene eller spise fisk og grønnsaker. Siden tran og omega-3 tilskudd heller ikke er spesielt dyrt (og jeg vet omtrent hva status på evidensen er for omega-3), så anser jeg det som en informert beslutning som ikke gjør meg noe vondt. Men hva hvis jeg tok piller og droppet grønnsakene? Hva om jeg brukte store pengesummer på slike piller? Igjen: dersom jeg vet hva jeg gjør så er det opp til meg, men jeg mener at kostholdssjarlatanene bør underlegges mye strengere regler for hvilke påstander de får lov til å komme med i markedsførningsøyemed.

Og vær så snill: ikke tro et øyeblikk at den alternative kostholdsindustrien er et slags snilt, mykt, koselig, ikke-kommersielt hippie-alternativ til den etablerte farmasøytiske industrien. Kosttilskuddindustrien er en internasjonal milliardindustri som kun dreier seg om penger. Den tradisjonelle farmasøytiske industrien bruker også skitne triks, for all del. Men den er faktisk bedre regulert, og operer under strengere regler for bevisførsel enn det kosttilskuddindustrien gjør.

Så hvorfor er jeg så fiendtlig innstilt til kosttilskuddindustrien? Som sagt tidligere, så mener jeg at folk må få bruke penger på hva de vil. Men problemet med kosttilskuddindustrien er at den bruker store summer på å lure kundene sine ved hjelp av udokumenterte påstander (på folkemunne kalt "løgner") og pseudo-vitenskapelig sjargong som på overflaten kan virke imponerende, men som er fullstendig innholdsløs når man pirker litt under overflaten. Dette kan man i og for seg si om markedsføring innenfor mange områder, men dette dreier seg om folks helse, og da synes jeg at vi bør ha en litt høyere standard enn profitt og markedsandeler (jada, kall meg gjerne gammeldags). Dette gjelder også for legemiddelindustrien, men på tross av alle dens feil og mangler, så har legemiddelindustrien faktisk kommet lenger enn kosttilskuddindustrien når det gjelder etterrettelighet.

Men hvis folk skal få gjøre som de vil, hva er da så galt med kosttilskuddindustrien? Jeg synes poenget som Ben Goldacre kommer med i dette innslaget er vanskelig å komme utenom: kosthold og helse handler om å spise og leve sunt over lang tid. Det er livsstilen din over år, eller til og med tiår, som bestemmer om du kommer til å dø tidlig av livsstilsykdommer. En detox/rense-kur har rett og slett null effekt i det perspektivet. Stump røyken, mosjoner, og spist sunt over lang tid, så er det gjort. Et to-ukers symbolsk renseselsesrituale i form av en detox-kur renser kun sjelen (og evt. lommeboka), og det har i alle fall ingenting med god, langvarig helse å gjøre. Enda verre er det at kosttilskuddsindustrien med sin pseudo-sjargong (og sykelige opptatthet med blod og tarmfunksjon), forsøker å umyndiggjøre folk ved å gjøre noe svært enkelt til noe svært komplisert. Deres budskap er: "jeg er en autoritet på dette, du har ikke blitt innviet i mysteriene. Derfor kan du ikke ganske enkelt begynne å jogge, sykle, eller gå turer, samt begynne å spise mer fisk og grønnsaker. Nei, du må lytte til mitt budskap og kjøpe mine groteskt overprisede produkter". Et slikt forsøk på umyndiggjøring på et så fundamentalt område som mat og helse er etter min mening direkte udemokratisk, og bør bekjempes.

Dersom kosttilskuddindustrien skal ha det minste krav på respekt og troverdighet i offentligheten, må den endre kurs drastisk og begynne å begrunne påstandene sine vitenskapelig (merk: vitenskapelig, ikke pseudo-vitenskapelig), offentliggjøre data og studier, og begrense markedsføringen sin til det de kan bevise. Jeg tviler imidlertid på at de vil gjøre det, siden det vil føre til altfor store tapte inntekter. Da gjenstår kun markedsmakten utøvd av deg og meg. Vi kan selv bestemme oss for å ikke kjøpte produktene deres, og derved unngå å støtte en kynisk industri som kun er med på å forsøple den offentlige debatten om kosthold og helse.
You need to be logged in to comment