Bipolar og ung ufør?

En tråd i 'NAV' startet av Lilja, 24 Jan 2018.

 1. Lilja

  Lilja Forumleder

  Jeg fikk akkurat innvilget 50% ufør, noe som føles som en lettelse.

  Det jeg imidlertid ikke skjønner er hvorfor jeg ikke fikk ung ufør, når jeg fyller alderskriteriet (tidspunktet for uføreberegningen er satt til da jeg var 20 år, øvre aldersgrense er 26). Jeg ringte NAV, de kunne ikke gi noe utfyllende svar, men mente at min sykdom trolig ikke ble regnet som invalidiserende nok til at jeg kvalifiserte for ung ufør. Dette til tross for at jeg ikke har kunnet ta høyere utdanning eller holdt på en fulltidsjobb pga mine psykiske helseplager.

  I vedtaket står det listet en del somatiske og psykiatriske diagnoser som kan utløse rett til ung ufør, deriblant alvorlige angst- og depresjonslidelser, schizofreni, personlighetsforstyrrelser etc. Men bipolar står ikke på den listen.

  Lurer på om det fins andre her som har vært i samme situasjon? Noen som vet om det stemmer at bipolar ikke utløser rett til ung ufør, og isåfall hvorfor ikke?
   
 2. hilde

  hilde Forumleder

  Her er hva en advokat skrev for å forklare det:

  Da jeg veldig ofte får henvendelser vedr. ung uførhet som helt opplagt ikke kan føre frem, så finner jeg det nå på plass med et nytt innlegg vedr. dette.

  Som tidligere nevnt, er det svært strenge kriterier for å få innvilget ung uførhet både ift AAP og ift uføretrygd (praksis er like streng ift begge disse ytelsene, og bare et fåtall kommer gjennom dette nåløyet). Det er her ikke tilstrekkelig at NAV har fastsatt uføretidspunktet til før fylte 26 år (alder er kun et inngangsvilkår). Uføretidspunkt og ung-uførhet er således ikke det samme, slik mange tror. For å få ung-ufør-tillegget, så er det et tilleggskrav om at man før fylte 26 år var ufør pga «alvorlig og varig» sykdom/skade/lyte, og dette må være «klart» dokumentert. Det er m.a.o. et alvorlighetskrav ift sykdom/skade samt også et strengere dokumentasjonskrav enn ellers (varighetskravet er dog det samme).

  Kun de færreste av de som blir innvilget AAP eller uføretrygd før fylte 26 år, kvalifiserer til ung-ufør-tillegget. All sykdom som ender i AAP eller uføretrygd, er selvsagt alvorlig for den det gjelder, men dette betyr ikke at det er «alvorlig» også i juridisk forstand. I rundskriv til ung ufør-bestemmelsen nevnes f.eks. lammelser, medfødt uttalt hjertefeil, blindhet, døvhet, kronisk alvorlig sinnslidelse (f.eks. schizofreni), massive angst-, tvangs- og depressive lidelser, autisme samt de alvorligste tilfellene av Aspergers syndrom og ADHD, som eksempler på sykdommer/skader som "kan" anses alvorlige, hvilket jo sier litt om «nivået». Oppregningen er dog ikke uttømmende.

  Som mangeårig trygdeadvokat og også som tidligere dommer i Trygderetten, så er det min erfaring at det kreves meget omfattende dokumentasjon i denne type saker; da i form av flere (og klare!) lege- og spesialisterklæringer (mye står og faller med hva som fremgår av disse), dokumentasjon på arbeidsforhold/mislykkede arbeidsforsøk og inntekter opp gjennom årene, ev. avbrutt skolegang pga sykdom/skade m.v. Hvis man har både psykiske og fysiske lidelser, så skal helsetilstanden vurderes samlet, og både arbeidsevne og funksjon i dagliglivet er relevant.

  Man kan sette frem krav om ung uførhet også etter fylte 36 år (mange tror at dette ikke er mulig), men det følger da av både lovverk og av Trygderettens praksis at man ikke kan ha vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år (se f.eks. kjennelse i ankesak nr. 06/00810). Trygderetten har dog i en rekke kjennelser sett bort fra mislykkede forsøk på å etablere seg i arbeidslivet, selv om man har jobbet over 50 % og derfor klart å opparbeide seg en del inntekt – da med den begrunnelse at dette ikke kan tas til inntekt for reell arbeidsevne, jf. intensjonen bak bestemmelsene om at unge uføre ikke skal risikere noe ved å forsøke seg i arbeidslivet.

  Ut ifra dette så vil jeg tro at når man "kun" blir 50% ufør så oppfyller man ikke de juridiske kravene..
   
 3. Lilja

  Lilja Forumleder

  Takk for svar, Hilde. Hvor fant du advokatsvaret?

  Har hatt flere telefoner til NAV, da verken jeg, legen eller fysioterapeuten er enig i at jeg ikke kvalifiserer for ung ufør. Men jeg kommer visst ingen vei. Min tilstand er ikke "alvorlig nok", og bipolar står ikke på listen over sykdommene som kvalifiserer for ung ufør.

  Jeg kan klage, men psykiateren som sendte uføreuttalelsen har sluttet i jobben sin, og jeg har dermed ingen behandler i ryggen.

  Det som er urettferdig med dette er at om man blir ufør i en alder av f.eks 40 år så har man gjerne hatt en del år å opparbeide seg et inntektsgrunnlag som uføren skal regnes ut ifra, mens om man er i 20-årene når man blir ufør har man ikke fått dette. Det er jo her ung ufør skal komme og veie opp slik at unge også kan få en ok inntekt. Om man da ikke får ung ufør blir man satt på minstesats, og dét er ikke mye å leve av :(

  Men for all, jeg er glad for at jeg fikk innvilget ufør i det hele tatt.
   
  Inger og hilde liker dette.
 4. hilde

  hilde Forumleder

  Advokat Inga L Kjernlie skrev dette til info for mange som lurte på dette med ung uføre på en fb side. Hun jobber visst mest med NAV og trygderettssaker.
  Skjønner det med lav inntekt på ufør. Men også renholdere og kantinearbeidere som har jobbet fullt de siste 20 årene får under 20000 i mnd i ufør
   
 5. Mooz

  Mooz Nytt medlem

  Hei
  Jeg leste nettopp denne oppgaven angående dette temaet. Slik jeg forstår det er det to høyesterettsdommer som motsier hverandre ang ung ufør og selv om trygderetten ofte er "snillere" enn NAV, har også de blitt rettet av domstolene i ettertid.
  Noe må skje i denne saken på sikt

  Les hvis du klarer; det var interssant.
  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54226/791.pdf?sequence=5
   
  Inger og Admin liker dette.

Del denne siden